Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Ochrona fizyczna obiektów Spółki Enea Ciepło sp. z o.o. ZAM/ECI/P/DL/RW/13/2022 2022-07-15 10:26 2022-08-18 11:00
2. Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/U/03/22 2022-06-28 09:19 2022-08-02 10:00
3. Dostawa wapna hydratyzowanego do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/D/04/22 2022-06-20 09:59 2022-07-21 10:00
4. Budowa i rozbiórka magistralnej sieci cieplnej od komory AK-213 do komory AK-220 przy ulicy Ogrodowej wraz z budową sieci kanalizacji teletechnicznej na tym odcinku OZ/260/MW/RB/02/22 2022-04-05 09:28 2022-04-20 10:00
5. Przebudowa instalacji odpylania dla kotłów węglowych WR 25 nr K-2 i K-3 w Ciepłowni Zachód w Białymstoku OZ/260/KD/R/13/21 2022-01-18 12:19 2022-02-25 10:00
6. Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną od komory BK-219 do komory BK-226 wraz z rozbiórką istniejącej sieci cieplnej kanałowej oraz drenażu istniejącego kanału na osiedlu Białostoczek w Białymstoku OZ/260/MW/RB/01/22 2022-01-19 11:39 2022-02-22 10:00
7. Świadczenie usług serwisowych w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądów w obszarze obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA w okresie 1.04.2022 r. – 31.03.2025 r. w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/KD/U/14/21 2022-01-18 12:07 2022-02-18 11:00
8. Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej kanałowej na odcinkach: od komory BK-258 przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do Pkt. Y2 przy ul. Kopernika wraz z przyłączem do węzła cieplnego w budynku przy ul. Młynowej 80, od komory BK-271 przy ul. Łomżyńskiej do Pkt. Y1 przy ul. Kopernika oraz od komory BK-258 do komory BK-87 przy ul. OZ/260/MW/RB/16/21 2022-01-10 08:13 2022-02-08 10:00
9. Zadanie nr 1: „Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej, osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych na osiedlu 1000-lecia w Białymstoku”, Zadanie nr 2: „Przebudowa magistralnej kanałowej sieci ciepłowniczej 2*DN 400 mm od komory AK-124 do komory AK-130 wraz z OZ/260/MW/RB/15/21 2021-12-22 09:15 2022-01-27 10:00
10. Dostawa wapna hydratyzowanego w okresie od dnia 01.03.2022r. do dnia 30.11.2022r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/D/17/21 2022-01-10 09:16 2022-01-21 10:00
11. Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze urządzeń i instalacji bocznicy kolejowej, rozładunku węgla i nawęglania w okresie od 01.03.2022r do 28.02.2025r w Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/260/MW/U/12/21 2021-11-29 09:54 2022-01-04 11:00
12. Przebudowa sieci cieplnej od BK-313 przy ul. Głowackiego do BK-239 przy ul. Antoniukowskiej i BK-313 ÷ BK-320 wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Antoniukowskiej 12A, 10A, Ukośnej 1, 3, 5, 7, Głowackiego 14, Narewskiej 11,13 w Białymstoku OZ/260/MW/RB/11/21 2021-11-29 09:23 2022-01-04 10:00
13. Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze maszynowni w okresie od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2025r. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok. OZ/260/MW/U/09/21 2021-11-12 09:45 2021-12-14 10:00
14. Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. OZ/260/MW/U/07/21 2021-10-22 09:13 2021-11-24 10:00
15. Dostawa wapna hydratyzowanego w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/KD/D/08/21 2021-10-15 11:54 2021-11-16 10:00
16. Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjno-obsługowych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze urządzeń i obwodów elektrycznych silnoprądowych, urządzeń prądu stałego, baterii akumulatorów, bram roletowych oraz OZ/260/KD/U/06/21 2021-09-17 11:28 2021-10-20 10:00
17. Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze urządzeń i instalacji biomasy w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2024r w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/U/03/21 2021-08-16 07:58 2021-09-15 10:00
18. Obsługa urządzeń bocznicy kolejowej w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2024 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/U/05/21 2021-08-16 07:44 2021-09-14 12:00
19. Obsługa urządzeń rozładunku węgla, nawęglania oraz hałd węglowych w okresie od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.10.2024 r. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/U/02/21 2021-08-16 07:52 2021-09-14 10:00
20. Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze urządzeń i instalacji kotłowni w okresie od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2024 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia OZ/260/KD/U/04/21 2021-08-03 10:35 2021-09-10 10:00
21. Zagospodarowanie produktu poreakcyjnego – PPR-u z półsuchej metody odsiarczania spalin z kotłów K7 i K8 zabudowanej w ENEA Ciepło Sp. z o.o., w okresie od 13.09.2021r do 31.12.2022r, w Oddziale Elektrociepłownia Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok. OZ/260/MW/U/01/21 2021-07-02 11:39 2021-08-09 10:00
22. Zaproszenie do składania ofert po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcami - Pełnienie funkcji doradcy technicznego przy przygotowaniu przedsięwzięcia „Budowa biomasowego bloku kogeneracyjnego w Enea Ciepło Sp. z o.o. – Oddział OZ/260/MW/U/15/20 2021-05-10 12:43 2021-06-11 12:00
23. Pełnienie funkcji doradcy technicznego przy przygotowaniu przedsięwzięcia „Budowa biomasowego bloku kogeneracyjnego w Enea Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok” zaproszenie do składania ofert wstępnych. OZ/260/MW/U/15/20 2021-03-02 09:15 2021-04-02 12:00
24. Przebudowa sieci cieplnej wodnej od AK1/8 do AK-7 i parowej od P-383 do AK-7 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza 2C i Akademickiej 34, rozbiórką oraz przebudową kolidującej infrastruktury w rejonie ulic M. C. Skłodowskiej, Z. OZ/260/MW/RB/17/20 2020-12-28 11:34 2021-02-11 11:00
25. Częściowa wymiana ekranów oraz wymiana 4 szt. komór grodzi „D” przegrzewacza pary II stopnia kotła OP-230 K-7 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/U/16/20 2020-12-28 07:01 2021-02-09 12:00
26. Pełnienie funkcji doradcy technicznego przy przygotowaniu przedsięwzięcia „Budowa biomasowego bloku kogeneracyjnego w Enea Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok” OZ/260/MW/U/15/20 2020-12-28 07:52 2021-02-08 12:00
27. Świadczenie usług serwisowych w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądów w zakresie obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA w okresie 01.04.2021 – 31.03.2022 OZ/260/MW/U/08/20 2020-11-20 10:03 2021-01-05 12:00
28. Sukcesywne dostawy rur i elementów preizolowanych wraz z realizacją usług izolacji połączeń przy pomocy muf elektrozgrzewalnych OZ/260/MW/D/09/20 2020-11-17 10:02 2020-12-18 11:00
29. Przegląd prewencyjny turbozespołu TZ1 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2021 roku OZ/260/MW/U/13/20 2020-10-30 10:23 2020-12-08 12:00
30. Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej od komory AK-116A do komory AK-203, przy ul. Ogrodowej w Białymstoku wraz z rozbiórką istniejącej sieci OZ/260/MW/RB/14/20 2020-11-04 09:50 2020-12-07 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne